การบำรุงรักษาเรกกูเรเตอร์  (Regulator)

เรกกูเรเตอร์ที่เราเรียกกันทั่ว ๆ ไปว่า  คัทเอาท์  เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของไดชาร์ท  (Generator)  ไม่ให้จ่ายกระแสมากหรือน้อยเกินไป  อันอาจจะทำให้ไดชาร์ทชำรุดเสียหายเป็นตัวตัดต่อวงจรให้กระแสไฟฟ้าไหลจากไดชาร์ทเข้าไปดังแบตเตอรี่เพื่อเก็บเอาไว้ใช้งานต่อไป  คัทเอาท์กับไดชาร์ทจะทำงานสัมพันธ์กันโดยอุปกรณ์ทั้งสอง  จะต้องมีสภาพดีทั้งคู่  ระบบไดชาร์ทจึงจะทำงานได้ดีตามวัตถุประสงค์  แต่ถ้าไดชาร์ทดี  คัทเอาท์ชำรุดไฟจะไม่ชาร์ทหรือถ้าไดชาร์ทชำรุดคัทเอาท์ดี  ไฟก็จะไม่ชาร์ทเช่นกัน

ข้อควรระวัง

1.        เวลาใส่ขั้วแบตเตอรี่ทั้งสองขั้วต้องตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนว่า  ขั้วไหนเป็นขั้วบวก (+)

หรือขั้วลบ (-)  และใส่สายแบตเตอรี่ให้ถูกกับขั้วแบตเตอรี่  โดยส่วนมากแล้วจะใช้ขั้วบวกเข้ากับมอเตอร์สตาร์ท  และขั้ลบลงแท่นเครื่อง  ถ้าใส่ผิดจะทำให้คัทเอาท์ชำรุดเสียหาย  ส่วนเครื่องยนต์  CMC.  บางรุ่น  ขั้วบวกจะต่อลงดินและขั้วลบต่อเข้ากับมอเตอร์สตาร์ท

  1. ห้ามปรับหรือแต่งคัทเอาท์จะเป็นการงัด  คลาย  หรือถอดอุปกรณ์ภายในคัทเอาท์เป็นอัน

ขาด  ถ้าไม่มีความชำนาญหรือประสบการณ์พอ  จะทำได้ก็เพียงใช้กระดาษทรายชนิดละเอียดขัด  เพื่อทำความสะอาดหน้าทองขาวเท่านั้น  ถ้าไม่ดีขึ้นต้องแจ้งให้ช่างที่ชำนาญแก้ไข

  1. อย่าเปิดฝาครอบคัทเอาท์ทิ้งไว้เพราะจะทำให้ความชื้นและน้ำมันกระเด็นเข้าไป  ทำให้เกิด

เป็นประกายไฟที่หน้าทองขาว  ถ้าไม่มีมิเตอร์วัดแอมแปร์  (Ampere)  แสดงไฟชาร์ท  ถ้าจะตรวจไฟชาร์ทหรือไม่  ให้ถอดขั้วแบตเตอรี่ออก  แล้วเขี่ยขั้วเดิมดู  ถ้ามีประกายไฟแสดงว่าไฟชาร์ท