โอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ .2557

   

 

เลขที่ส่งออก
กง.ผง. */25
56,2557

วัน เดือน ปี

ลักษณะงาน

รายการ

จำนวนเงินรวม (บาท)

5265

30 กันยายน 2557

044321

โอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ผสก. 6 ผส.พญ. ผอ.กพ. ผอ.กตน. กต.ผง. กพ.ผง.)

1,304,862.35

5264

30 กันยายน 2557

044321

โอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ผสก. 4 ผส.พก. ผอ.กพ. ผอ.กตน. กต.ผง. กพ.ผง.)

601,350.49

5263

30 กันยายน 2557

044321

โอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ผสก. 4 ผส.พก. ผอ.กพ. ผอ.กตน. กต.ผง. กพ.ผง.)

8,111,388.62

5262

30 กันยายน 2557

044321

โอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ผสก. 7 ผส.พญ. ผอ.กพ. ผอ.กตน. กต.ผง. กพ.ผง.)

792,694.75

5261

30 กันยายน 2557

044321

โอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ผสก. 4 ผส.พก. ผอ.กพ. ผอ.กตน. กต.ผง. กพ.ผง.)

3,131,745.19

5259

30 กันยายน 2557

044321

โอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ผสก. 16 ผส.พก. ผอ.กพ. ผอ.กตน. กต.ผง. กพ.ผง.)

1,430,046.60

5258

30 กันยายน 2557

044321

โอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ผสญ. 14 ผส.พญ. ผอ.กพ. ผอ.กตน. กต.ผง. กพ.ผง.)

7,162,266.12

1780

22 กันยายน 2557

044321

โอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (สชป. 16 ผส.คก. ผอ.งบ.)

33,000,000

1778

18 กันยายน 2557

044321

โอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ผอ.คส.ชป.1 , ผอ.คป.เชียงใหม่ , ผอ.กพ. ผอ.กตน. กต.ผง. กพ.ผง.)

560,062.01

4612

10 กันยายน 2557

044321

โอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ผสญ.14 , ผส.พญ. ผอ.กพ. ผอ.กตน. กพ.ผง.)

7,452,392.04

4611

10 กันยายน 2557

044321

โอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ผสญ.9 , ผส.พญ. ผอ.กพ. ผอ.กตน. กพ.ผง.)

2,716,013.89

3805

6 สิงหาคม 2557

044321

โอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ผสก.9 , ผส.พญ.)

1,287,716.40

3404

8 กรกฏาคม 2557

016012

โอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ผอ.งบ.) แก้ไข ใบแก้

1,237,229.82

3403

8 กรกฏาคม 2557

016012

โอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ผอ.งบ.)

8,265,995.46

3402

8 กรกฏาคม 2557

016012

โอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ผอ.งบ.)

1,791,085.34

3401

8 กรกฏาคม 2557

016012

โอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (ผอ.งบ.)

22,203,524.97

5365

2 กรกฏาคม 2557

016012

ขอแจ้งการเปลี่ยนศูนย์ต้นทุน (ผส.พก. ผสก. 7 ผอ.งบ.)

45,000,000

3268

1 กรกฏาคม 2557

016012

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลาง (ผอ.งบ.)

1,989,209.15

3267

1 กรกฏาคม 2557

016012

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลาง (ผอ.งบ.)

615,264.43

3266

1 กรกฏาคม 2557

016012

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลาง (ผสก. 9)

893,284.95

2783

28 พฤษภาคม 2557

016012

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลาง คป. สุโขทัย

2,083,661.62

2451

7 พฤษภาคม 2557

016012

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลาง (ผสก. 14)

59,230.84

2415

2 พฤษภาคม 2557

016012

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลาง คป. ร้อยเอ็ด ตราด นครราชสีมา ชัยภูมิ (สชป. 6 8 9 // ผสก. 4 6 7 9 16)

31,159,395.48

2343

29 เมษายน 2557

016012

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลาง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ก๋วม ผสก.2 พก. ผส.พก.

6,948,001.-

2342

29 เมษายน 2557

016012

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลาง โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพร้าวใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำ คส.ชป.4 สชป.4 แก้ไข ใบแก้

19,210,533.-

2281

25 เมษายน 2557

016012

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลาง คป. เชียงใหม่ ระยอง

1,127,487.53

539

8 เมษายน 2557

016012

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลาง คป. ปทุมธานี สกลนคร (สชป. 11)

15,000,000

1724

20 มีนาคม 2557

016012

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลาง คป. ชัยภูมิ (สชป. 6) - ใบแก้

941,900

1723

20 มีนาคม 2557

016012

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลาง (ผสญ. 9) ใบแก้

981,158.55

1440

11 มีนาคม 2557

016012

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลาง (ผส.พก. สพก.9 ผอ.กพ. ผอ.กตน. กต.ผง. กพ.ผง.)

13,272,545.90

1439

11 มีนาคม 2557

016012

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลาง (ผส.พญ. สพญ.5 ผอ.กพ. ผอ.กตน. กต.ผง. กพ.ผง.)

4,604,359.67

1177

21 กุมภาพันธ์ 2557

016012

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลาง (ผอ.งบ.)

232,021.36

1176

21 กุมภาพันธ์ 2557

016012

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลาง (ผอ.งบ.)

677,108.22

1175

21 กุมภาพันธ์ 2557

016012

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลาง (ผอ.งบ.)

1,029,743.35

1174

21 กุมภาพันธ์ 2557

016012

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลาง (ผส.พญ. ผอ.กพ. ผอ.กตน. กค.ผง. กพ.ผง.)

1,908,933.2035

1089

19 กุมภาพันธ์ 2557

016012

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลาง คป. ลพบุรี อ่างทอง ชัยนาท // คบ. เขื่อนเจ้าพระยา (สชป. 10 12) แก้ไข
ใบแก้ ใบแก้2 ใบแก้3

80,700,000

130

8 มกราคม 2557

016012

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลาง คป. พิจิตร (สชป. 3)

35,000,000

3106

3 ธันวาคม 2556

016012

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลาง (ผส.พญ. ผอ.งบ.)

1,107,100

10362

28 พฤษจิกายน 2556

016012

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลาง (ผส.พญ. ผส.มด. ผอ.งบ.)

675,830

3008

26 พฤษจิกายน 2556

016012

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลาง (ผส.พญ. ผอ.งบ.)

299,477.75

3006

24 พฤษจิกายน 2556

016012

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลาง คป. นครสวรรค์ (ผสก. 3)

49,000,000

2938

19 พฤษจิกายน 2556

016012

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลาง คป. ปทุมธานี นราธิวาส นครสวรรค์ สกลนคร // คบ. ลุ่มน้ำโกลก (สชป. 11)

ตามแนบ

2937

19 พฤษจิกายน 2556

016012

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลาง (ผส.พญ. ผอ.งบ.)

1,731,184.50

2791

30 ตุลาคม 2556

016012

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลาง คป. ขอนแก่น // คบ. พัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง (สชป. 6)

69,416,700

5381

7 ตุลาคม 2556

016012

การโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบกลาง คบ. ห้วยหลวง (สชป. 5)

26,106,000

 

หากมีปัญหาในการใช้งานดูคำแนะนำเบื้องต้นได้  ที่นี่...       

 

Top

 

 

 Last  updated :  22 สิงหาคม 2554 12:00น.

หากมีปัญหาในการใช้งานดูคำแนะนำเบื้องต้นได้  ที่นี่...

 

 

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ    กองแผนงาน

 

โทร. 0-2243-1195   0-2243-0772   สายใน 2229