ขอโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง  ประจำปีงบประมาณ ..  2557
(โครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 : SP2)

 (แบบ ง.241)

เลขที่ส่งออก
กษ 0303/

วัน เดือน ปี

โอน/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่

รหัสบัญชีผลผลิต/โครงการ

รายการ

จำนวนเงินรวม (บาท)

11553

22 ส.ค. 57

3602

A2030

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คป. ร้อยเอ็ด (สชป. 6)

1,951,372.34

11552

22 ส.ค. 57

3601

A2030

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ผสก. 3)

2,539,313.07

203

8 ม.ค. 57

1225

A2030

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คป. นครพนม อุตรดิตถ์ (ผสญ. 3)

2,119,610.04

15489

4 พ.ย. 56

298  แก้ไข

A2030

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คป. กาญจนบุรี อุทัยธานี สมุทรสาคร // คบ. ดำเนินสะดวก โอนกลับส่วนกลาง  แก้ไข

21,764,096

15362

31 ต.ค. 56

256

A1034

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คป. ราชบุรี (สชป. 13) โอนกลับส่วนกลาง

4,608,992

 

หากมีปัญหาในการใช้งานดูคำแนะนำเบื้องต้นได้  ที่นี่...             

 

Top

images.jpg

 

 Last  updated :  24 สิงหาคม 2554 15:55น.

หากมีปัญหาในการใช้งานดูคำแนะนำเบื้องต้นได้  ที่นี่...

 

 

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ    กองแผนงาน

 

โทร. 0-2243-1195   0-2243-0772   สายใน 2229