แจ้งการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ..  2556

โดยใช้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด

เลขที่ส่งออก
กง.ผง.
*/2555

วัน เดือน ปี

รายการลด

รายการเพิ่ม

รายการ

จำนวนเงิน

รายการ

จำนวนเงิน

 

5207

26 มิ.ย. 56

ตามแนบ คป. เชียงราย (สชป. 2)  

ตามแนบ

ตามแนบ คป. เชียงราย (สชป. 2)  

ตามแนบ

5039

19 มิ.ย. 56

ตามแนบ คป. นครราชสีมา (สชป. 8)  

2,000,000

ตามแนบ คป. นครราชสีมา (สชป. 8)  

2,000,000

 

 

หากมีปัญหาในการใช้งานดูคำแนะนำเบื้องต้นได้  ที่นี่...       

 

Top

 

 

 Last  updated :  02 กันยายน 2554 10:39น.

หากมีปัญหาในการใช้งานดูคำแนะนำเบื้องต้นได้  ที่นี่...

 

 

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ    กองแผนงาน

 

โทร. 0-2243-1195   0-2243-0772   สายใน 2229