โอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ .. 2557

(แบบ ง.241)

หน้าที่

เลขที่โอน

44

4301-4400

43

4201-4300

42

4101-4200

41

4001-4100

40

3901-4000

39

3801-3900

38

3701-3800

37

3601-3700

36

3501-3600

35

3401-3500

34

3301-3400

33

3201-3300

32

3101-3200

31

3001-3100

30

2901-3000

29

2801-2900

28

2701-2800

27

2601-2700

26

2501-2600

25

2401-2500

24

2301-2400

23

2201-2300

22

2101-2200

21

2001-2100

20

1901-2000

19

1801-1900

18

1701-1800

17

1601-1700

16

1501-1600

15

1401-1500

14

1301-1400

13

1201-1300

12

1101-1200

11

1001-1100

10

901-1000

9

801-900

8

701-800

7

601-700

6

501-600

5

401-500

4

301-400

3

201-300

2

101-200

1

1-100

   

วิธีใช้: 1. คลิ๊กที่ช่วงหมายเลข เลขที่โอนที่ต้องการดูในตารางเลขที่โอน

                     2. ถ้าหน้าเพจค้าง กด f5 refresh ซักทีนะครับ
                
3. จะค้นหาอะไรก็ Ctrl+F นะครับ

 

หากมีปัญหาในการใช้งานดูคำแนะนำเบื้องต้นได้  ที่นี่...

 

 

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ    กองแผนงาน

 

โทร. 0-2243-1195   0-2243-0772   สายใน 2229